''Świętokrzyskie w obiektywie'' do 12 października

Termin nadsyłania prac na II edycję konkursu fotograficznego ''Świętokrzyskie w obiektywie" 2006 - zostaje przedłużony do 12 października br. Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Fotografików okręg Świętokrzyski w Kielcach.Celem konkursu, a następnie wystawy jest ukazanie w artystycznej i ciekawej formie fotograficznej Pięknej Krainy Świętokrzyskiej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Millenium Św. Krzyża.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

I. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac ściśle związana z nazwą konkursu.
3. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie fotografie nowe nigdy wcześniej nie publikowane.
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić na konkurs dowolną ilość zdjęć w formacie min. 24 x 30cm
5. Cykl zdjęć wyraźnie oznaczony będzie traktowany jako jedna praca.
6. Technika prac konkursowych dowolna, mieszcząca się w ramach znanych technik fotograficznych.
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
- imię i nazwisko autora,
- dokładny adres,
- tytuł pracy,
- w przypadku zestawu kolejność i układ.
8. Opłatę w wysokości 20,00 PLN (dwadzieścia złotych) przeznaczoną na koszty organizacyjne oraz wysyłki prac po wystawie należy dokonać na konto: OŚ ZPAF w Kielcach lub bezpośrednio w Galerii Fotografii podczas składania prac.
Nr konta: 42102026290000910201181973. Dotyczy tylko prac, które mają być odesłane po wystawie.
9. Prace w sztywnych opakowaniach wraz z dołączonym spisem zdjęć należy składać lub nadsyłać na adres: Kielecka Galeria Fotografii ZPAF BWA ul. Planty 7/9 25-508 Kielce.
10. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie w celach reklamowych wystawy ''Świętokrzyskie w obiektywie".
12. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.
13. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
14. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych, obowiązujących organizatorów i uczestników konkursu.

II. TERMINARZ:
- ostateczny termin przyjmowania prac 12.10.2006 r.
- posiedzenie Jury do 15.10.2006 r.
- zawiadomienie o wynikach konkursu do 30.10.2006 r.
- ekspozycja wystawy listopad-grudzień.
- zwrot prac do 15.01.2007 r.

III. NAGRODY:
NAGRODA GŁÓWNA - 2500,00 PLN oraz Medal OŚ ZPAF
I NAGRODA - 2000,00 PLN
II NAGRODA - 1500,00 PLN
III NAGRODA - 1000,00 PLN
Nagroda Specjalna z tematyką Millenium - 1000,00 PLN

Konkurs "Świętokrzyskie w obiektywie" zostanie podsumowany wystawą na przełomie listopada i grudnia. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymują bezpłatnie katalog oraz plakat wystawy.

Zapraszam wszystkich miłośników fotografii zarówno amatorów jak i zawodowców życzę udanych twórczo prac oraz jak najlepszych wyników w konkursie.
Prezes OŚ ZPAF
Andrzej Borys.

Patronat medialny: Wici.Info
Zobacz wystawę pokonkursową ''Świętokrzyskie w obiektywie'' - 2005.
Data publikacji: 09-10-2006 o godz. 08:00:00, Temat: Fotografia

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,Świętokrzyskie_w_obiektywie_do_12_października,8313,html