XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu

Okręg Świętokrzyski ZPAF i BWA w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: Definicja Przestrzeni.XVI Międzynarodowe Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION nawiązuje do tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i poprzednich edycji Biennale Krajobrazu Polskiego, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata - poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza klasycznym krajobrazem i naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek. To przestrzenie: miejska, industrialna oraz prywatna, osobista.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale pozwala gromadzić prace z różnych stron świata i pokazać jego obraz przefiltrowany poprzez indywidualne spojrzenia artystów fotografików.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art. – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.

Razem stwórzmy panoramę przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

NAGRODY:
GRAND PRIX – Nagroda ZAiKS - 10.000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda I stopnia – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda II stopnia – 2500 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda III stopnia – 2000 PLN (lub równowartość w EURO)
Nagroda w kategorii VIDEO ART – 3000 PLN (lub równowartość w EURO)

Nagroda Specjalna ZPAF – rok nauki w Warszawskim Studium Fotografii ZPAF,
na dowolnie wybranym roku (wartość nagrody 4.500 PLN)
Medale Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej : złoty, srebrny , brązowy
Medale Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF

KATEGORIE:
Fotografia
Video Art.

TERMINY:
Nadsyłanie prac do: 15.10.2014 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: 18-20.10.2014 r.
Powiadomienie o werdykcie jury: 25.10.2014
Wernisaż wystawy w galeriach BWA w Kielcach i wręczenie nagród: 07.11.2014 r.

Regulamin, kartę zgłoszeniową oraz inne szczegóły na stronie: www.zpaf-kielce.pl.


Data publikacji: 06-09-2014 o godz. 07:50:03, Temat: Fotografia

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,xvi_międzynarodowe_biennale_krajobrazu,13810,html